آفریقای جنوبی مفتخر به داشتن مدارک تاریخی است که پیدایش نخستین انسانها را در حدود یک تا سه میلیون سال پیش دران اثبات میکند. منطقهای که امروزه آفریقای جنوبی خوانده میشود صد هزار سال گذشته موطن خویزان های شکارچی, انسانهای جنگل نشین که امروزه بوش من خوانده میشوند بوده  است.

حدود 2000 سال پیش خویزانها به دامداری روی آوردند. خویی خویی ها (که محققین غربی انها را هاتن تات خوانده اند) بعدا به سمت غرب (کیپ تاون) سرازیر شدند و اولین بومیان منطقه را تشکیل دادند. خویی خویی ها با لژیونرهای بردگی هلندی در این حوالی درگیر شدند. این هلندیها بوسیله شخصی به نام یان فن ریبیک رهبری میشدند. شخصی  که از جمله بنیانگذاران کمپانی هند شرقی در کیپ تاون به شمار میآید.

بنتوها در شرق از جنوب رودخانه لیمپوپو اغاز به مهاجرت به مناطق جنوبی کردند. انگونی ها(شامل قبایل زولو، زوسه، سوازی و اندبله) منطقه کوازولو نتال فعلی و منطقه (دماغه شرقی) ایسترن کیپ را به اشغال خود در آوردند. سوتوها (سوتوهای شمال و جنوب) و تسواناها در مناطق مرکزی مستقر شدند و ونداها و لمباها همراه شانگن- سونگا در شمال ماندند. با گسترش نخستین مهاجران هلندی بردههای زیادی از شرق افریقا و ماداگاسکار به منطقه آورده شدند که این باعث پیدایش و گسترش کالرها (دو رگه ها) در منطقه (دماغه غربی) کیپ تاون و (دماغه شمالی) نورثرن کیپ امروزی شد.

در دهه 1860کارگران قراردادی از هندوستان برای کار روی مزارع نیشکر سواحل شرقی وارد افریقای جنوبی شدند.جمعیت سفید پوست این کشور با ورود شمار کثیری از مهاجران انگلیسی و کاشفان معادن در طول صده 1800 رشد قابل توجهی یافت. اگرچه نه به اندازه افریکانرها ولی بحد قابل توجهی، انگلیسهای مهاجر پیشرو در صنعت و تجارت این سرزمین بوده اند.

از انجا که اسکان کیپ از محلی که تنها تهیه کننده مایحتاج ساکنین جدید منطقه بود در طول قرن هفدهم ترقی کرده و به مقام مستعمره ای رسید، مقاومت خویی خویی ها(بومی های سیاه) هم در بازپس گرفتن سرزمین نیاکانی بالا گرفت. استعمارگران که حالا به زبان خود آفریکانت برگرفته از زبان هلندی ها صحبت میکردند به کمک برده هایشان از شرق به نقاط مرکزی متمایل شدند و مالا نوعی تقسیم بندی اجتماعی بین استعمار گران و بومیان سیاه شکل گرفت چنانچه در کیپ شرقی در 1779 اولین برخورد از سلسله جنگهای 9 گانه بین سفید پوستان مهاجر و قبیله زوسا در گرفت.

در 1795 کیپ ضمیمه مستعمرات انگلیس شد که بعد از 8 سال بار دیگر به جمهوری بتاویان که نام جدید هلند تحت حکومت ناپلئونی بود بازگشت. در سال 1806 بوسیله انگلیسیها به اشغال درآمد که در دیکتاتوری البته دست کمی از دیگران نداشتند. در 1820 گروهی انگلیسی از ساکنان کیپ مبارزه برای آزادی های سیاسی و مطبوعاتی را آغاز کردند. در نتیجه بی ثباتی های کیپ شرقی استعمار گران آفریکانت زبان جمعیت بیشتری را از هلند وارد کردند که باعث تقویت جامعه بورها درافریقای جنوبی شد.درگیریهای مرزی همچنان بیشتر میشد تا آنکه در 1834 قبیله زوسا با 12 هزارجنگاوربه حوزه رود کیس کاما حمله کردند که بوسیله انگلیسیها به عقب رانده شدند.در این زمان افریکانرها(بورها)در شرق درپورت نتال که بعدها دوربن خونده شد اسکان گزیده بودند.از 1838 تا 1843 حکومتی بنام جمهوری نتالیا را در آنجا می راندند تا آنکه در1843 این متطقه مستعمره انگلیس اعلام شد.در 1854 در کیپ تاون ودر پی آن در1856 در نتال حکومت غیر نژادی برپاگشت.

تا اواسط قرن نوزدهم حدود 200 سال میشد که افریکانرها در کیپ سکونت داشتند، به حکومت انگلیسیها بی اعتنا و از دست خویی خویی ها بخاطر منشور آزادی و لغو بردگی درسال 1834 عصبانی بودند درنتیجه درهمان سال آغاز به مهاجرت دسته جمعی – هجرت بزرگ- به نواحی شمالی کردند.هم انگلیسیها و هم افریکانرها در نتیجه یک سری قیامهای خونین قبیله ای که در ان رئیس شاکا حکومتهای قبیله ای متفرق را به یک حکومت زولو تبدیل کرد فراری شدند.افریکانرها با جانشین شاکا اختلاف پیدا کردند ودر حوالی رودخانه بلود(خون) در 1838 با زولوها درگیر شدند در حالیکه انگلیسیها دراین زمان میرفتند که طعم قدرت زولوها را در ایساندلوانا در 1879 و کمی بعد تر در همان سال در اولاندی بچشند.

افریکانرها بعد از رفتن به شمال در انسوی رودخانه اورنج وبه شرق ماوراء کوههای دراکنزبرگ از طرف انگلیسیها اجازه تاسیس دو جمهوری مستقل بور را یکی در اورنج قری استیت (فری استیت فعلی) و یکی در ترانسوال(4 استان خاتن ,پومالانگا, لمپوپو و نورث وست امروزی)یافتند.

اکتشافات الماس در کیپ شمالی در سال 1867 و طلا در 1866 در وت واترز رند چهره افریقای جنوبی را برای همیشه دگرگون ساخت. مانداب استعماری افریقای جنوبی ناگهان به سرزمینی بدل شد که امپراتوریها آرزوی داشتن آنرا میکردند و بناگاه از منطقه روستایی با اقتصاد چوپانی به یک کشور صنعتی و معدنی تغییر چهره داد.ژوهانسبورگ مرکز اقتصادی و موطن تعداد زیادی یهودی, یونانی , پرتقالی و ایتالیایی و بسیاری دیگر شد.و شهر نشین شدن برق اسای جوامع سیاه و سفید و جامعه کارگران مهاجر بنوبه خود باعث تعمیق پسامد های سیاسی شد.

در این زمان اختلافات دیرین انگلیسیها وافریکانرها به اوج خود رسیده و اولین جنگ انگلو- بور را در سال 1880 پیش آورد.شکست تحقیر امیز انگلیسیها در ماجوبا به رقیب آنها را وادار به پذیرش برقراری حکومت خود مختار ترانسوال کرد.دومین جنگ انگلو- بور در1899 بعد از شکست مذاکرات پول کروگر رئیس حکومت ترانسوال و لرد میلنررئیس حکومت مستعمره کیپ تاون در زمینه حقوق مهاجران انگلیسی بوقوع پیوست.در1902 نهایتا لشکر عظیم اعزامی انگلیسیها بر روش جنگی چریکی افریکانرها فائق امده و برنده جنگ شد.

صلح فرینیخن نسبت به شکست خورده ها بخشندگی نشان داد و در 1908 با تاسیس 4 بخش مستعمراتی کیپ تاون, نتال, اورنج فری استیت و ترانسوال پایه های کشور جدیدی را گذاشت.و در 1910 متحده افریقای جنوپی بعنوان حکومتی مستقل در داخل امپراتوری انگلیس متولد شد.اما همه این مذاکرات شامل سیاهان نشده و آنها از حقوق و زمینهایشان محروم شدند.که نارضایتی سیاهان در پی آن باعث پیدایش ا.ان.سی (کنگره ملی افریقا) در 1912 شد.

در مقطع زمانی بین تاسیس متحده افریقای جنوبی و جنگ جهانی دوم افریقای جنوبی به یک کشور مدرن صنعتی تبدیل شده و در پی آن آغاز به قانونی کردن ابتلای دیرین اجتماعیش طبقه بندیهای نژادی میکند.ناسیونالیزم افریکانرها خود در را در حزب ملی که بر مبنای تامین استقلال سیاسی و اقتصادی آنها در مقابل بریتانیا وحفظ و حراست از زبان و میراث فرهنگی شان بنا شده بود تبیین میکند.حزب مذکور با روی کار امدن در1948 آغاز به تحمیل رژیم خفقان از هر نوع اجتماعی و منطقه ای و سیاسی آپارتید نمود رژیمی که مقاومت سیاهان و نفرت جهانیان را بر انگیخت.

در 1960 بدنبال کشته شدن 60 نفر از آزادیخواهان این کشور در شارپ ویل بجرم شرکت در تظاهرات علیه تصویب قوانین ظالمانه افریقای جنوبی از جامعه کشورهای مشترک المنافع اخراج ودر 1961 به جمهوری تبدیل شد.

بعد از واقعه شارپ ویل ا.ان.سی اقدام به پایه گذاری یک شاخه مسلحانه نمود و یک سری حملات محدودی را اجراء کرد که منجر به دستگیری و محکومیت نلسون مندلا به حبس ابد در جزیره رابین  در 1964 بجرم خیانت شد.در این زمان رابرت سابوکوه بیشتر پان افریکنیست مجموعه ی ای از ترورهای ضد حکومت آپارتید را رهبری نمود که خشم دستگاه را علیه مقاومت سیاه بیش از پیش برانگیخت و شدت سرکوب سیاهان بیشتر شد.

نخست وزیران پی. دبلیو. بوتا و بی. جی. فورستر ضمن تشدید تدابیر امنیت داخلی دست به رفرمهایی زدند که بالانس قدرت را کمی اصلاح کرد.قطع نامه های بین المللی , مخالفت کارگران و واقعیتهای اقتصادی ادامه حکومت آپارتید را غیر ممکن ساخت.در 16 ژوئن 1976 دانش آموزان مدارس سویتو در مخالفت با آموزش زبان آفریکانت در آموزشگاهها قیام کردند که این جرقه ای بود برای آغاز مقاومت دامنه داری که کنترل محلات سیاه و بطور کل کشور را ناممکن کرد ,چنانکه کسی را دیگر یارای بازداشتن آن نبود.

با به استقلال رسیدن آنگولا,موزامبیک و زیمبابوه در سالهای 1980 رهایی افریقاییی به مرزهای افریقای جنوبی هم رسیده بود.در 1990 نامبیا به استقلال دست یافت از جنگ سرد دیگر خبری نبود و اف.دبلیو.دوکلرک جای پی.دبلیو.بوتا را گرفته بود.دوکلرک ممنوعیت فعالیت سیاسی ا.ان.سی را لغو کرد ,مندلا را آزاد نمود و مذاکرات تقسیم قدرت(با سیاهان) را آغاز کرد.مذاکرات دنباله داری با شرکت احزاب مختلف صورت گرفت که در نتیجه آن یک قانون اساسی موقتی مورد قبول طرفین واقع شد ودر 1994 برای اولین بار مردم این کشور, برخوردار از حق رای برابر به پای صندوقهای رای رفتند. بعد از انتخابات(1994)قطعنامه ها لغو شد ,افریقای جنوبی جای خود را در مجامع بین المللی و منطقه ای باز یافت و رئیس جمهور مندلا قانون اساسی نهایی کشور رادر دهم دسامبر1996 امضاء کرد.

انتخابات ژوئن1999 بار دیگر ا.ان.سی را بی دغدغه ای برکرسی قدرت نشاند.مندلا بازنشسته شد و جایش را در 16 ژوئن 1999 به تابو ام بکی داد.و ام بکی بار دیگردر سال2004 برنده انتخابات رئیس جمهوری شد و ا.ان.سی توانست در سال مذکور دو سوم ارا مجلس را بخود اختصاص دهد.

افریقای جنوبی تحت مدیریت ام بکی رهبری قاره را در حل مشکلات دیرین منطقه نیمه صحرایی افریقا و تشویق به دمکراسی و توسعه در کل قاره خصوصا از طریق نپد(مشارکت جدید در توسعه افریقا)بدست اورد.پیام مهم ما به جهان اینست که علیرغم اختلافات نژادی میتوان با مذاکره و مسالمت به آرامش و تعادل سیاسی دست یافت.

 

تاریخ نگار افریقای جنوبی

دوران اولیه

 سه میلیون سال پیش ازمیلاد:استرالوپیتکوس افریکانوس(انسان میمون نما) و هومو ارکتوس در جنوب افریقا سکونت گزیدند.

صدهزار سال قبل از میلاد:شکارچیان جنگلی (بوش من ها)بتدریج بوسیله خویی خویی ها جایگزین شدند.

بیست هزار سال قبل از میلاد :خویی خویی ها به سواحل غربی مهاجرت کردند.

سیصد سال بعد از میلاد :جوامع دوره اولیه عصر آهن در مناطق شمالی و شرقی تشکیل سد.

 پانصد سال بعد از میلاد:بنتو زبانها روانه جنوب میشوند.

یکهزار و چهارصد سال بعد از میلاد:افریقای جنوبی محل اسکان قبایل متعدد سیاه میشود.

 

استعمار اروپا

1652میلادی کمپانی هند شرقی افرادی را بوسیله یان فن ریسیک در کیپ تاون در ششم آوریل اسکان میدهد.                                

1688 مهاجرین بور وارد کیپ تاون شده متمایل به شرق میشوند و زمیته و دامهای خویی خویی ها را تصرف میکنند.

1779 اولین جنگ سفید پوستان مهاجر و بومیان قبیله زوسا روی میدهد.

1795 بریتانیا کیپ تاون را ضمیمه مستعمرات خود میکند.                                                                                          

1803 کیپ تاون به جمهوری بتاویان(هلندیها)برمیگردد.

1806 کیپ تاون مجددا بوسیله انگلیسیها اشغال میشود.

1815 شاکا جانشین سن زن گاکونا رئیس قبیله زولو میشود.

1820 پنج هزار مهاجر جدید انگلیسی به خلیج الگوا وارد میشوند.

1828 شاکا بوسیله برادرانش مهالانگین و دینگانه کشنه میشود.

 

بردگی لغو میشود

1834 بردگی در افریقای جنوبی لغو میشود و هجرت بزرگ (مهاجرت بورها از مستعمره کیپ به سمت شمال) آغاز میشود.

1836 مهاجرین هلندی(بورها)چنگجویان اندبله را در نبرد وگوپ شکست میدهند.

1838-43دوران حکومت اختصاصی مهاجرین هلندی جمهوری نتالیا در دوربن.

1843 نتال مستعمره انگلیس میشود.

1852 بر طبق قرار دادد سند ریور به بورهای ترانسوال خود مختاری اعطا میشود.

1854 در نتیجه قرار داد بلوم فونتین جمهوری اورنج فری استیت تاسیس میشود.

1856 حکومت کفالتی در نتال تاسیس میشود.

1860 کارگران مهاجر هندی وارد میشوند

 

الماس کشف میشود

1867 الماس در هوپ تاون واقع در نورثرن کیپ کشف میشود.

1877 جمهوری ترانسوال ضمیمه مستعمرات انگلیس میشود.

1879 نیروهای انگلیسی در ایساندلوانا با زولوها در اول ژانویه برخورد میکنند که سخت ترین شکست به آنها از بعد از نبرد کریمین وارد می آید.آنرا جنگ رورکرز دریفت میخوانند ودر این چنگ 11 مدال به فرماندهان انگلیسی اعطا میشود.نهایتا زولوها در اولاندی شکست میخورند.کتشوایو که ابتدا میگریزد بعدا دستگیر شده از کیپ تاون تبعید میشود.

1880 اولین چنگ اگلو-بور در ترانسوال در میگیرد.

1881 جنگ ماجووا خود مختاری را به ترانسوال بر میگرداند.

1886 تولد ژوهانسبورگ و کشف معدن طلای وتواترزرند.

1896 قانون محدودیت مهاجرت هندیها گذرانده میشود.

1899 جنگ افریقای جنوبی(دومین جنگ انگلو-بور)واقع میشود.

1900 در نتیجه صلح فرینیخن ترانسوال و اورنج فری استیت مستعمره انگلیس میشوند

 

متحده افریقای جنوبی

1910 متحده افریقای جنوبی در سی و یکم ماه می تاسیس میشود.

1912 کنگره ملی افریقا(ا.ان.سی)پایه گذاری میشود.

1913 قانون مالکیت اراضی تملک سیاهان  را بر زمینها منع میکند.

1914 حزب ملی بورها تاسیس میشود.افریقای جنوبی بنفع متفقین وارد جنگ اول جهانی میشود.

1918 مبارزه آنتی پاس اغاز میشود.

1920تاسیس کنگره ملی هندیها.

1921 تاسیس حزب کمونیست افریقای جنوبی.

1936 سیاهان از حق رای عمومی محروم میشوند.قانون زمین بومیان حق مالکیت 13%زمینها را میدهد.

1939 افریقای جنوبی وارد جنگ جهانی دوم بنفع متفقین میشود.

 

حکومت برتری نژادی

1948 حزب ملی بورها حزب یان اسماتز(حزب متحد) را در انتخابات عمومی شکست میدهد.

1949 ازدواج نژادها ممنوع میشود.

1950 شمارش جمعیت و ثبت نام نژادها,مناطق و گروههای نژادی,حضور جداگانه نژادها در رای گیریها ,وضع قانون اخلاقیات و سرکوبی حزب کمونیست.

1952 ا.ان.سی اغاز مخالفت میکند.

1953 قانون آموزش بنتو و جدایی محل زندگی نژادها تصویب میشود.

1955 منشور آزادی تحت نظارت کنگره مردم.

1956 کالرها از حق رای محروم میشوند.

1958 دکتر هندریک فیروورد جانشین ج.جی.ستریدوم نخست وزیر میشود.

1959 کنگره پان افریکن بوسیله رابرت سوبوکوه شکل میگیرد.

 

ممنوعیتها

1960 تعداد 69 نفر در شارپ ویل در تظاهرات علیه قوانین عبور ومرور کشته میشوند, ا.ان.سی و پی.ا.سی از فعالیت منع میشوند.

 

1961 افریقای جنوبی از جامعه کشورهای مشترک المنافع اخراج میشود و به یک جمهوری مستقل تبدیل میشود.ا.ان.سی مبارزه مسلحانه اش را آغاز میکند و تشکیلات مسلحانه امکونتو ویسیزوه(نبزه مردم)تاسیس میشود.

1964 دادگاه ریوونیا بپایان میرسد نلسون مندلا و والتر سیسوله و تعدادی دیگر از اعضاء ا.ان.سی به حبس ابد بجرم خیانت محکوم میشوند.

1966 نخست وزیر فیروورد کشته میشود و جایش را بی.ج.فورستر میگیرد.

1969سازمان دانشجویان افریقای جنوبی بوسیله استیو بیکو تشکیل میشود.آغاز حرکت آگاهانه سیاه.

1975 حرکت فرهنگی زولو بوسیله منگستو بوتولیزی تاسیس میشود.

نا ارامیها گسترش می یابند وقطعنامه ها

1976 در 16 ژوئن حرکتهای دانش اموزی اوج خود را نشان میدهد و در سراسر کشور توسعه می یابد.

1977 شورای امنیت قطعنامه تحریم معاملات تسلیحاتی با افریقای جنوبی وضع میکند.استیو بیکو در بازداشت بر اثر شکنجه در باز داشتگاه از میان میرود.و در ماه اکتبر تعدادی از مطبوعات ممنوع میشوند.

1978 بی.ج.فورستر در پی رسوایی اطلاعاتی از مقام نخست وزیری استعفا و جایش را به پی.دبلیو.بوتا میدهد.

1983 رفراندوم سفید پوستان رفرم بوتا را مبنی بر دادن ازادیهایی بطور جداگانه به کالرها و هندیها واقلیتها تایید میکند.و همزمان جبه متحد دمکراتیک تشکیل میشود.

1984 مجلس سه گانه با سه مجمع جداگانه برای کالرها و اسیاییها و سفید پوستان تشکیل میشود.و بوتا رئیس جمهور اجرائی کشور میشود.

1985 کنگره اتحادیهای کارگری (کوساتو)شکل میگیرد.

1986 کنگره امریکا بر علیه حکومت اپارتید قطعنامه وضع میکند.قانون ممنوعیت ازدواجهای درونگروهی وعبور ومرور و اجتماعات لغو میشود.

1989 اظهاریه حراره مبنی بر شناسایی ا.ان.سی بعنوان مذاکره کننده اولیه امضا میشود.بوتا و مندلا برای اولین بار رودررو ملاقات میکنند.بوتا استعفا میکند و حزب ملی بورها تحت رهبری دوکلرک برنده انتخابات میشود که دوکلرک رئیس جمهور میشود.والتر سیسوله و 7 نفر دیگر با محکومیتهای بالای سیاسی ازاد میشوند.

 

اغاز پرسرو صدای دهه 90

1990

فوریه ا.ان.سی , پی.ا.سی و حزب کمونیس اجازه فعالیت می یابند.مندلا بعد از 27 سال در 11 فوریه از زندان آزاد میشود.

اگوست ا.ان.سی مبارزه مسلحانه اش را متوقف میکند.

1991

دولت و ا.ان.سی در همه کنگره هایشان برای انجام بحث درباره مذاکرات واصول قانون اساسی جدید به توافق میرسند.

ژوئن قانون ثبت نام شهروندان ومناطق مشخصه وقوانین ارضی سالهای 1936و 1913وسایر قوانین نژاد پرستانه لغو میشوند.

1992

مارس رفراندومی که در آن فقط سفید پوستان شرکت کردند روند رفرم در حکومت را تائید کردند.

ژوئن 39 نفر درجریان یک قتل عام در پویتونگ کشته میشوند. ا.ان.سی مذاکرات با دولت را معلق میکند

سپتامبر نامه تفاهم بین طرفین امضا میشود و بر سر انتخاب یک دولت موقت اتحاد ملی توافق میشود.

 

1993

اوریل رهبر ا.ان.سی کریس هانی کشته میشود.

اکتبر سازمان ملل قطعنامه هایش را ملغی میکند

نوامبر قانون اساسی دوره انتقال که تامین کننده چهاردمکراسی غیر نژادی(چهار حکومت ایالتی) چند حزبی و قوای سه گانه و دستور عادلانه حقوق بشر باشد ازمجلس می گذرد که خبر از پایان دوره اپارتید و تولد افریقای جنوبی جدید را میدهد.

 

عصر دمکراتیک 1994

  آوریل  ا.ان.سی(حزب سیاهان) برنده اولین انتخابات ازاد کشور میشود.

ماه می نلسون مندلا بعنوان اولین رئیس جمهور انتخابات آزاد کشور اغاز به کار میکند.افریقای جنوبی به عضویت سازمانهای بین المللی او.ا.یو و ان.ا.ام در می اید.سازمان ملل متحد تحریم معاملات تسلیحاتی با افریقای جنوبی را لغو میکند.

ژوئن افریقای جنوبی به عضویت مجددجامعه کشورهای مشترک المنافع در میاید و عضویتش در سازمان مل متحد را ابقا میکند.

1995

نوامبر کمیسیون حقیقت و استمالت (سازمانی که به آسیب دیدگان سیستم قبلی میرسد) تحت مدیریت اسقف اعظم دزموند توتو تشکیل میشود

1996

دسامبر چارچوب نهایی قانون اساسی به امضا رئیس جمهور مندلا میرسد.

1997

سپتامبر اف.دبلیو.دوکلرک از ریاست حزب ملی استعفا واز فعالیت سیاسی بازنشسته میشود.

دسامبر نلسون مندلا از ریاست حزب ا.ان.سی کناره گیری میکند و جایش را به تابو ام بکی میدهد.

1998

نوامبر کمیسیون حقیقت و استمالت اولین گزارش خود را ارائه میدهد.

دسامبر قدیمی ترین اسکلت انسان مربوط به 5/3 میلیون سال پیش در استرک فونتین کشف میشود.

1999

ژوئن ا.ان. سی دومین انتخابات دمکراتیک را با اکثریت قابل توجه آرا برنده میشود که تابو ام.بکی جای نلسون مندلا را میگیرد.

2001

نوامبر حزب اتحاد دمکراتیک کیپ تاون متلاشی میشود و دشمنان دیرین احزاب ا.ان.سی وان.ان.پی باهم ائتلاف کرده و قدرت را در کیپ تاون بدست میگیرند.

2003

مارس گزارش کمیسیون حقیقت و استمالت به رئیس جمهور تحویل میشود.

نوامبر دولت طرح جدید جامعی را برای مبارزه با ایدز اعلام میکند.

2004

مارس افریقای جنوبی بعنوان پایگاه پارلمان پان افریکن انتخاب میشود.

اوریل ا.ان.سی حائز دو سوم ارا در مجلس ملی میشود و ام بکی برای دومین بار به ریاست جمهوری انتخاب میشود و اولین دهه آزادی کشور را و حکومت غیر نژادی را که مردم ان را جشن میگیرند آغاز میکند.

سپتامبر حزب ان.ان.پی با سابقه 90 ساله فعالیت سیاسی در ا.ان.سی ادغام میشود.

2005

ژوئن جاکوب زوما از معاونت رئیس جمهوری مرخص میشود و بجایش ام بکی پومزیله ملامبو- انگوکا انتصاب میشود.

2006

ماه می افریقای از جمله اعضاء موسس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میشود

2007

ژوئن افریقای جنوبی به عضویت غیر دائمی شورای امنیت در می اید.

دسامبر جاکوب زوما به دبیرکلی حزب ا.ان.سی منصوب میشود.

2009

ماه می جاکوب زوما به ریاست جمهوری جمهوری انتخاب میشود.

جشنواره فیلم ایران در پرتوریا برگزارشد
پوسترجشنواره فیلم ایران در پرتوریا موردبهره برداری قرار گرفت
دریافت لوح سپاس رایزنی فرهنگی در پرتوریا
بدون تردید دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت/ دنیا باید احساس مسئولیت کند
بدون تردید دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت/ دنیا باید احساس مسئولیت کند